Når det bygges hinder hos Farm Ninja Challenge gjør vi det skikkelig. Her lar vi ikke tilfeldigheter styre utfallet. Her lages det 3D tegninger før vi begynner. Travers Rings og et hinder jeg fikk tips om fra Martin Weider i går.

farmninja

Bjarte

Reklamer