Opplegget vil bli slik:

  • De fleste vil se på dette som en mulighet til å trene på hindre, med en konkurranse i tillegg.
  • Før konkurransen vil banen være åpen i 2 timer, da kan deltagerne prøve de forskjellige hindrene. Stille spørsmål, få hjelp til teknikk osv.

Konkurransen vil bli delt inn i 3 runder.

  1. Kvalifisering: Her konkurreres i en mindre del av løypa, Halvparten går videre til semifinalen. Det blir de som klarer hele løypa på kortest mulig tid, eller de som kom lengst på kortest mulig tid hvis ikke halvparten klarer å komme i mål.
  2. Semifinale: Lengre løype enn kvalifiseringen. Halvparten går videre til Finalen. Det blir de som klarer hele løypa på kortest mulig tid, eller de som kom lengst på kortest mulig tid hvis ikke halvparten klarer å komme i mål.
  3. Finale: Vil bli satt tidsfrist som man skal klare løypa på. Er det flere som klarer det er det den raskeste som blir vinner av 1000 kr. Kommer ingen i mål blir det 500 kr i «trøste premie» til den som kommer lengst i hver klasse.

Tidtaking vil bli gjort med stoppeklokke. Dette for å holde prisen lav.

Det vil bli delt inn i 2 klasser – Dame- og Herreklasse.

Etter konkurransen er ferdig kan deltagerne fritt øve på hindre så lenge de ønsker.

ALL DELTAGELSE SKJER PÅ EGET ANSVAR, BÅDE KONKURRANSE OG TRENING FØR OG ETTER

Reklamer