§1 Alle som deltar på trening eller konkurranse plikter å gjøre seg kjent med regelverket.

§2 Som deltager må du følge reglene under. Trener eller konkurrerer du må du følge reglene.

§3 All deltagelse skjer på egen risiko. Farm Ninja Challenge fraskriver seg alt ansvar for skader på deltagere og deres utstyr. Om en deltager eller deres utstyr blir skadet, så er ikke arrangøren ansvarlig. Anbefaler alle deltagere å ha forsikring for denne type trening/konkurranse.

§4 Kjenn dine egne begrensninger. Det er bra å presse seg, men vær forsiktig.

§5 All registrering til Farm Ninja Challenge er bindene , DVs at du ikke har angrerett. Arrangøren kommer ikke til å tilbakebetale påmeldingsavgift.

§6 Skader noen seg under trening eller konkurranse plikter du å hjelpe til og tilkalle konkurranse ledelsen.

§7 Minimumsalder for å delta er 18 år. Fra 16-18 år kreves det godkjenning fra foresatte/verge etter avtale med Farm Ninja Challenge Ta evt. kontakt.

§8 Konkurranseledelsen forbeholder seg retten til å avlyse trening/konkurranse. Om dette skjer vil deltageravgiften bli tilbakebetalt.

§9 Det er ikke tillatt å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på banen under trening/konkurranse. Farm Ninja Challenge har rett til å nekte deg å bruke banen om du er påvirket av rusmidler.

§10 Det er ikke tillatt å nytte prestasjonsfremmende middel.Farm Ninja Challenge har rett til å nekte deg å bruke banen om du er påvirket av et slikt middel.

§11 Farm Ninja Challenge forbeholder seg retten til å kunne bruke bilder fra treninger og konkurranser på nettside og sosiale medier.

Reklamer